RBLS 2020

L’equip de RBLS está treballant en la quarta edició de RBLS Festival Teatre Jove 2020 (Novembre ).