RBLS PRO

Per tal de donar un impuls a les arts escèniques per a joves, el festival organitza cada any unes jornades adreçades a agents teatrals, culturals i educatius. Les jornades són un punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de creació de complicitats. Consulta les propostes que tenim per aquesta tercera edició.