Equipo

                                                          Carme Tierz                Rosa Moliné                Gisela Juanet              Rubén García
(Direcció artística)   (Coordinació general)         (Producció)        (Comunicació i xarxes)

                          
Alberto Amayuelas            Irina Edery            Jaume Llagostera            Marc Pineda

                                                            Nil Coral                      Jana Serra                     Nia Patón                   Marc Mampel