Convocatoria Concurs Cartell 2024

per lonestar_admin

DISSENYA EL CARTELL DE L’EDICIÓ 2024!

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones de 18 a 25 anys que hi vulguin participar, estudiants i professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la publicitat, amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica RBLS Festival Teatre Jove 2024.

Requisits

• El concurs està obert a joves d’entre 18 a 25 anys que hi vulguin participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona o col·lectiu.

• Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la reproducció i la impressió en quadricromia. Els/les participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

• El format del cartell haurà de ser d’un DIN A3 (29,7 x 42 cm), format vertical. Cal tenir en compte que a la franja inferior del cartell s’hauran de posar els logos de les institucions i empreses col·laboradores.

• La imatge gràfica s’utilitzarà per a les diferents aplicacions del festival: 

  • cartell
  • programa de mà
  • adaptacions per a perfils i imatges de portada al web www.rbls.cat i a les xarxes socials del festival i per a banners per a campanyes de comunicació. També per a altres usos promocionals del festival.

L’equip de disseny gràfic del festival s’encarregarà de realitzar les adaptacions. Es garanteix que les adaptacions per a aquests elements seran el més respectuoses i fidels possible a l’original, per la qual cosa es valorarà que la imatge gràfica sigui versàtil. 

• L’organització imprimirà els cartells i programes en paper reciclat o amb distintiu ecològic. Per aquest motiu no seran admeses tintes directes, metal·litzades ni fluorescents ni relleus i/o volums enganxats.

La tècnica és lliure. El disseny guanyador haurà d’estar vectoritzat i ser apte per a la seva reproducció mitjançant quadricromia; haurà de tenir una bona aplicació tant en format paper com en digital. En cas d’utilitzar tipografia, caldrà que sigui traçada –i que especifiqueu quina és.

• Les obres no poden anar signades, es signaran quan el jurat faci públic el nom de la persona guanyadora. 

• Les obres presentades en un format o en una presentació que no compleixin les condicions especificades a les presents bases seran desqualificades.

• El cartell haurà d’incloure obligatòriament el logotip de RBLS que podeu descarregar aquí i la llegenda 8a edició. No incloure’ls serà motiu de desqualificació.

• Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals del festival seran desqualificades. 

Presentació de documentació i terminis

  • L’obra haurà de presentar-se en format digital al correu info@rbls.cat. Els arxius hauran de ser: PDF, JPG, PNG o TIFF a 300 dpi. 
  • I haurà d’anar acompanyada de les dades de contacte de l’autor/a (nom i cognoms, telèfon, adreça postal, DNI, data de naixement i professió/estudis).
  • Les obres es podran presentar del 15 d’abril al 1 de juliol (fins a les 23.59 h). Les propostes que es rebin després d’aquesta data no es tindran en compte.

Jurat

L’equip organitzatiu i gràfic de RBLS Festival Teatre Jove conforma el jurat del concurs.

El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, així com la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.

Premi

• S’atorgarà un únic premi de 300 € per al cartell guanyador. D’aquesta quantitat es practicarà la retenció fiscal oportuna. El nom del guanyador/a figurarà en el programa del festival RBLS 2024. 

El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

• L’autor/a renuncia als drets de reproducció de la seva obra per als elements de comunicació de RBLS (cartell, programa de mà, roll up i photocall) i de les seves aplicacions digitals (al web i xarxes del festival) i no podrà realitzar cap reclamació al respecte a l’organització.

• L’organització es compromet a incloure el nom de l’autor/a de l’obra escollida a tots els seus elements de comunicació, impresos o digitals. Així mateix, realitzarà una entrevista a la persona guanyadora i la publicarà al seu web i a xs.

• El veredicte del concurs es farà públic l’1 de juliol al web i a les xs del festival. El lliurament del premi en metàl·lic es farà en un acte inclòs en el festival.

• Les obres no premiades es destruiran després del veredicte. L’organització es compromet a no fer-les circular pels seus canals ni a mostrar-les a tercers (teatres, productores, etc.).

Condicions per a la persona guanyadora

La persona guanyadora haurà d’entregar a l’organització la informació relativa al disseny (el projecte d’Illustrator, Indesign o altres formats vectorials, adjuntant-hi tot el material utilitzat en la composició: imatges vinculades, PSD’s, etc.).

ACCEPTACIÓ BASES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

• La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a l’organització per a la reproducció d’aquestes obres.

• Les persones participants es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.

• La persona guanyadora del primer premi cedeix de forma voluntària i gratuïta a l’Associació Lonestar Cultura, organitzadora de RBLS Festival Teatre Jove,  els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes)

Si tens qualsevol dubte pots escriure’ns un correu a info@rbls.cat.

Aquest web fa servir cookies per millorar la teva experiència. Assumim que et sembla bé, però pots negar-t'hi si ho vols. Acceptar Llegir més

caCatalà